top of page

Ny fagbok i utlendingsrett

Oppdatert: 28. mar. 2019

Advokat Vegard Bø Bahus har sammen med Norsk ID-senter gitt ut en fagbok i utlendingsrett med tittelen «Identitetsarbeid i utlendingsforvaltningen». Boken ble gitt ut i august 2016 og er en innføringsbok for alle som jobber med identitetsvurderinger av utlendinger i politiet, utlendingsforvaltningen, skattemyndighetene og andre forvaltningsorganer. Den inneholder også en gjennomgang av regelverket på området som er nyttig for advokater, jurister i forvaltningen og i foreninger og organisasjoner som får henvendelser om dette.


Boken er omtalt i Juristkontakt i desember 2016. Advokat Vegard Bø Bahus reiser spørsmål i boken om hvordan barn av identitetsløse skal sikres sine rettigheter i Norge. De er barn av foreldre som ikke har avklart sin identitet og således uforskyldt selv blitt identitetsløse. De kan ikke få fødselsnumre, bankkort eller permanent oppholdstillatelse og mange av dem har hatt en uavklart situasjon i årevis – noen opptil 12-14 år. Det er behov for at deres rettslige situasjon blir avklart.


Advokat Vegard Bø Bahus har skrevet flere artikler innen utlendingsrett og har tidligere skrevet en spesialavhandling om asylsøkeres rettssikkerhet. Han er også fagansvarlig i utlendingsrett i Store norske leksikon og har tidligere vært medlem i Utlendingsnemnda.Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page