top of page
marianne bahus farget.jpg

Marianne K. Bahus (Ph.d.)

JURIDISK RÅDGIVER  /  KRISTIANSAND

Telefon: (+47) 38 02 11 11

Mobil: (+47) 41 69 95 16

E-post: marianne@bahus.no

Fødselsår: 1973
Juridisk embetseksamen:2000
Advokatbevilling: 2006

Bred og inngående juridisk kompetanse, med særlig interesse for helserettslige emner som også er rettsområdet hun disputerte innenfor da hun forsvarte sin doktorgrad (Ph.d.) i 2014. Omfattende prosedyre- og rådgivningserfaring innen strafferett, barnevern- og barnefordelingssaker samt velferdsrettslige og familierettslige emner. Hennes hovedstilling er som professor ved Institutt for rettsvitenskap ved Universitetet i Agder.

 

Kortfattet CV:
2001 – 2003   Advokatfullmektig, Advokat Per S. Johannessen
2003 – 2017   Advokatfullmektig, Advokat og partner, Advokatfirmaet Bahus AS

2017 – 2022   Førsteamanuensis, Institutt for rettsvitenskap, Universitetet i Agder

2017 – d.d.   Juridisk rådgiver, Advokatfirmaet Bahus AS

2022 - d.d.    Professor, Institutt for rettsvitenskap, Universitetet i Agder


2014:   Doktorgrad (Ph.d.), Universitetet i Oslo

Verv/styreverv mv.:
2015 – 2017   Medlem Advokatforeningens lovutvalg for velferdsrett

2015 – d.d.   Medlem Klinisk etikkomité, Sørlandet sykehus HF Kristiansand

2015 – 2018   Varamedlem klagenemnda, Statens lånekasse for utdanning
2017 – d.d.   Regional komité for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk, REK Sør-Øst


Annet:
Faglitterær forfatter og omfattende forsknings- og undervisningsvirksomhet; hovedsakelig innen profesjonsetikk, utdanningsrett og helserett.

bottom of page