top of page

ARBEIDSRETT

Er du arbeidstaker og har blitt sagt opp, eller er du arbeidsgiver og vurderer å si opp en ansatt? Vi har spesialkompetanse innenfor arbeidsrett, og bistår både arbeidstakere og arbeidsgivere for å hindre og løse arbeidslivets konflikter.

Arbeidsretten regulerer forholdene mellom arbeidsgiver og arbeidstaker, arbeidsgiverorganisasjoner og fagforeninger. Det er arbeidsmiljøloven som hovedsakelig gjelder i arbeidsrettslige spørsmål. Arbeidsmiljøloven gjelder for alle arbeidstakere, og omfatter dermed enhver som utfører arbeid i en annens tjeneste. Den gjelder også for virksomhetene de er ansatt i, både i offentlig og privat sektor.

Vi tilbyr rådgivning for deg som ønsker å vite om dine rettigheter og plikter som arbeidsgiver eller arbeidstaker. Vi kan bistå deg i å vurdere en oppsigelse eller en avskjedigelse. Dersom en oppsigelse eller avskjed er usaklig, så kan det danne grunnlag for erstatning. Vi bistår deg i prosessen frem mot en løsning - i drøftingsmøter, i forhandlingsmøter og, om nødvendig, i en rettssak. Vi hjelper deg med å kartlegge dine rettigheter når det gjelder endringer i forhold til lønn, overtid og andre arbeidsforhold. Dersom endringene er mer omfattende enn det som følger naturlig av arbeidsgivers styringsrett, så kan det dreie seg om en endringsoppsigelse som kun er tillatt dersom den er saklig begrunnet.

Vi bistår også ved utforming av arbeidsavtaler for faste og midlertidige ansettelser, og kan vurdere om din arbeidsavtale er gyldig. Arbeidsmiljøloven kommer til anvendelse for de fleste arbeidsforhold, og arbeidsavtalen må være i tråd med loven. Loven kan ikke fravikes ved avtale til det negative for en arbeidstaker.

bottom of page