top of page

BARNEFORDELING

Våre advokater har spesialkompetanse i barnefordelingssaker, og tilbyr foreldre juridisk bistand for å komme frem til varige løsninger til barnets beste.

Når ting ikke går som planlagt i et ekteskap eller samboerforhold, er det flere hensyn som må tas. I en opprivende situasjon kan det føles overveldende med konflikter der det strides om hvem som skal ha største delen av omsorgen for felles barn.

Ved ekteskaps- eller samlivsbrudd plikter foreldre å gjennomføre mekling hos en godkjent megler ved kommunens familievernkontor. Mekleren vil undersøke mulighetene for at foreldrene kan bli enige om en avtale om foreldreansvaret, fast bosted (hvem som har den daglige omsorgen, og samvær for den av foreldrene som barnet ikke bor fast hos.

Foreldrene til barnet kan inngå en avtale om at barnet skal bo fast hos en av dem eller begge (delt bosted). Foreldre som barnet ikke bor fast hos, har i utgangspunktet rett til samvær med barnet. Noen ganger må det også avgjøres hvem som skal ha foreldreansvaret, eller om begge skal ha det sammen.

Dersom foreldrene ikke klarer å bli enige kan det være nødvendig å få bistand fra en advokat. Vi i Advokatfirmaet Bahus har fokus på å dempe konfliktnivået mellom partene i størst mulig grad, og vurderer mulighetene for å få til en utenrettslig avtale. Noen ganger viser det seg imidlertid at det er nødvendig med en rettslig behandling i domstolene. Når konflikten er av en slik karakter at den bringes inn for en domstol, så bistår vi gjennom hele den rettslige prosessen.

Personer med lav inntekt og formue kan da ha rett til fri rettshjelp fra det offentlige. Les mer om fri rettshjelp her.

bottom of page