top of page

BOLIGRETT OG FAST EIENDOM

Boligrett og fast eiendom omfatter flere ulike regelsett. Ta kontakt med oss hvis det har oppstått en tvist med naboen, strid om en veirett eller konflikt rundt et husleieforhold. Vi bistår deg også i saker etter plan- og bygningsloven og eierseksjonsloven.

Innenfor fagområdene boligrett og fast eiendoms rettsforhold reiser det seg en rekke ulike juridiske problemstillinger, og det omfatter flere ulike regelsett.

Sakene som gjelder mangelskrav som oppstår etter kjøp og salg av fast eiendom, faller naturlig inn under avtale- og kontraktsretten. Se nærmere her. Da vil man ofte ha en rettshjelpforsikring som dekker mesteparten av advokatutgiftene i saken.

Andre sakstyper gjelder uenigheter og konflikter knyttet til både eierforhold og andre begrensede rettigheter tilknyttet en fast eiendom. Vi har lang erfaring med å bistå klienter ved naborettslige forhold, tvist om veiretter og husleieforhold. Ta kontakt med en av våre advokater dersom du har mottatt oppsigelse av utleier, eller har andre spørsmål rundt ditt leieforhold. Etter husleieloven gjelder det strenge regler om inngåelse og oppfyllelse av leiekontrakten, herunder om opprettelse av depositumkonto, krav til boligen, og om krav til oppsigelse og fremgangsmåte ved før en eventuell utkastelse.

Vi kan også bistå med etablering av rettigheter eller overføring av hjemmel på dine eiendommer, og yter juridisk rådgivning og bistand i saker som faller inn under plan- og bygningsloven og eierseksjonsloven.

Advokat Vegard Bø Bahus har spesialkompetanse i saker om jordskifte, se nærmere her.

bottom of page