top of page

STRAFFERETT

Har du blitt pågrepet av politiet, fremstilt for varetektsfengsling eller tiltalt i en straffesak, tar vi gjerne oppdraget som din forsvarsadvokat. I en slik situasjon kan vi bistå deg mens etterforskningen pågår, og forsvare deg i en eventuell rettssak. Er du fornærmet og har behov for bistandsadvokat – våre advokater har lang erfaring med slike oppdrag.

I de fleste straffesaker har man krav på å få bistand fra en forsvarer betalt av det offentlige. Straffeprosessloven inneholder regler om når man har rett til gratis forsvarsadvokat. Vårt advokatkontor har bred erfaring fra slike oppdrag – og står klare for å bistå deg i en kaotisk situasjon.

 

Vi har lang erfaring i å bistå personer som har blitt utsatt for vold, overgrep og andre alvorlige krenkelser. Du vil i en rekke slike tilfeller ha rett på en bistandsadvokat som vil veilede deg i prosessen med søknad om erstatningskrav og i straffesaken. Dersom du har behov for besøksforbud eller er usikker på om du vil anmelde noen for vold, så kan vi også bistå med råd og veiledning. Straffeprosessloven har regler om når du har rett til bistandsadvokat bekostet av det offentlige.

 

Våre advokater er særlig opptatt av å gi deg trygghet i en vanskelig livssituasjon, og har spesielt fokus på tett og nær oppfølging. Vi tar gjerne oppdraget som din forsvarer eller bistandsadvokat.

bottom of page