top of page
vegard_bø_bahus_farget.JPG

Vegard Bø Bahus (LL.M.)

ADVOKAT  /  KRISTIANSAND

Telefon: (+47) 38 02 11 11

Mobil: (+47) 97 97 62 42
E-post: vegard@bahus.no

Fødselsår: 1971
Juridisk embetseksamen: 1999
Advokatbevilling: 2003

Omfattende og lang erfaring med rådgivnings- og prosedyreoppdrag for næringsliv og offentlige virksomheter, foreninger og privatpersoner, med særlig vekt på familie- og arverett, erstatningsrett og forvaltningsrett, samt jordskifte og fast eiendoms rettsforhold. Han er fagansvarlig for utlendingsrett i Store norske leksikon og har vært bostyrer for Kristiansand tingrett i flere år. Han underviser også ved Universitetet i Agder og er eksamenssensor ved Universitetet i Oslo.
 

Kortfattet CV:

2000 – 2003   Advokatfullmektig, JusIT Advokat AS og Advokat Per S. Johannessen 

2003 – d.d.    Advokat og partner, Advokatfirmaet Bahus AS
 

2000:   Magister Legum (LL.M.), Universitetet i Heidelberg, Tyskland

 

Verv/styreverv mv.:

2012 – 2014   Landsstyremedlem, Foreningen for hjertesyke barn (FFHB)
2012 – 2015   Brukerutvalget, Helse Sør-Øst RHF
2016 – d.d.    Varamedlem, Styret i Stiftelsen Organdonasjon

 

Annet:

Faglitterær forfatter og omfattende undervisningsvirksomhet; hovedsakelig innen forvaltningsrett, arverett og flyktninge- og asylrett. 

bottom of page