top of page

AVTALE- OG KONTRAKTSRETT

Har noen brutt en avtale, eller foreligger det en mangel eller forsinkelse, da hjelper vi deg i saken mot din kontraktspart. De fleste har også en rettshjelpsforsikring som kan dekke mesteparten av advokatutgiftene.

Avtaleretten handler blant annet om hvilke krav som skal stilles til at en gyldig avtale skal anses for å være inngått, hvordan en avtale skal tolkes og hva som skjer dersom avtalen er ugyldig eller urimelig. I kontraktsretten forholder man seg til partenes rettigheter og plikter i en bindende avtale, for å avgjøre rettsvirkninger og konsekvenser av eventuelle kontraktsbrudd.

 

De aller fleste av oss inngår en rekke ulike avtaler hver eneste dag. Enkelte av disse er mer omfattende enn andre, og innebærer ofte at det utveksles ytelser mellom partene. Ved kjøp av en bolig, bil eller kjøledyr, eller leie av en leilighet, inngås det alltid avtaler – som regel er de skriftlige. Dersom det inngås avtaler med forbrukere, så kommer det ofte lovregler til anvendelse som gjelder i tillegg til avtalen. Forbrukerkjøpsloven gir forbrukere et særlig sterkt vern. Den gjelder ved kjøp av de aller fleste gjenstander som klær og elektriske artikler, biler og båter m.m. Det er viktig å reklamere over mangler og forsinkelser raskt, fordi i motsatt fall kan man miste retten til å gjøre kontraktsbruddet gjeldende overfor motparten. Ta kontakt med en av våre advokater!

 

Bedrifter og næringsdrivende inngår en rekke avtaler med sine eiere, kunder, leverandører og med sine ansatte. Vi har lang erfaring ved tolkning og inngåelse av ulike kontrakter som alminnelige kjøpsavtaler, aksjonæravtaler, virksomhetsoverdragelser, og en rekke ulike leieavtaler. Advokatfirmaet Bahus bistår små og mellomstore bedrifter i ulike forretnings- og avtalerettslige problemstillinger.

bottom of page