top of page

FAMILIE OG SAMLIVSBRUDD

Familieretten omhandler både rettsforholdet mellom ektefeller og samboere under samlivet, og det økonomiske skifteoppgjøret etter et samlivsbrudd. Våre advokater har bred kompetanse i å bistå parter gjennom vanskelige konflikter med sikte på å finne varige løsninger.

Under ekteskapet vil det kunne være behov for juridisk rådgivning og bistand knyttet til formuesordningen mellom ektefellene (felleseie eller særeie), ektepakter, underholdsplikt mv. For samboere gjelder ikke reglene om formuesordning, men det er mulighet til å inngå en samboeravtale om eierforhold og fordeling av verdier og eiendeler ved samlivsbrudd. For de eiendelene samboerne eier sammen gjelder sameieloven.

Når ting ikke går som planlagt i et ekteskap eller samboerforhold, er det flere hensyn som må tas. Ved separasjon og skilsmisse oppstår spørsmålene om fordeling av verdier og eiendeler; det økonomiske oppgjøret. I en opprivende situasjon kan det føles overveldende med konflikter der det strides om hvem som skal overta hytta eller bilen dere kjøpte sammen, og hvem som skal ha største delen av omsorgen for felles barn. Da er det avgjørende å komme fram til gode og varige løsninger. Våre advokater og juridiske rådgiver har spesialkompetanse i slike saker, og kan bistå både i forhold til hvordan det økonomiske oppgjøret skal foretas og i forhold til fastsettelse samvær og hvem barna skal bo fast hos. Se nærmere om barnefordeling her.

Ved skilsmisse er hovedregelen at det som ektefellene eier samlet er felleseie, og skal deles likt. I delingen skal det gjøres fradrag for gjeld. Unntatt fra denne hovedregelen er i tilfeller der det foreligger en avtale om særeie ved ektepakt eller testament. En særeieavtale bestemmer at enkelte eiendeler eller hele ektefellens formue skal holdes utenfor deling. Det som er i behold av det man blant annet har mottatt i arv, gave og verdier mens man var gift kan skjevdeles. Det betyr at dette kan trekkes fra ens netto rådighetsdel før likedeling finner sted.

Felleseie må ikke forveksles med sameie. Sameie foreligger når to eller flere personer eier noe sammen. Sameie kan også forekomme i ekteskap, ved at det avtales sameie, ved at ektefellene erverver noe sammen, eller ved husmorsameie.

En ektefelle kan dessuten forlodds ta ut gjenstander som utelukkende tjener til sin egen personlige bruk, trygde- og pensjonsrettigheter, familiebilder og –papirer, eiendeler til særskilt bruk for barna, samt den beholdne verdien av erstatning, trygd og forsikring.

Dersom du eller familien din har behov for juridisk bistand, eller kun ønsker at vi skal vurdere din sak, er du velkommen innom på vårt kontor for en kostnadsfri og uforpliktende samtale.

bottom of page