top of page

UTLENDINGSRETT

Saker om oppholdstillatelse, statsborgerskap, familiegjenforening, beskyttelse eller utvisning kan være svært krevende for den eller de det gjelder. Er du uenig i et vedtak, ta gjerne kontakt med en av våre advokater for juridisk bistand. Advokat Vegard Bø Bahus er fagansvarlig for utlendingsrett i Store norske leksikon, og har også omfattende undervisningserfaring innen flyktninge- og asylrett.

Utlendingsrett og de ulike reglene kan virke kompliserte, og sakene gjelder forhold som berører den enkelte og dens familie på en særlig sterk måte. Har du fått avslag fra UDI på en fremsatt søknad? Har du fått avslag på en arbeidstillatelse? Står du i fare for å måtte forlate Norge? Har du familie i hjemlandet som du ønsker å få hit til Norge?

Vi i Advokatfirmaet Bahus har gjennom flere år bistått et betydelig antall klienter med sine asyl- og utvisningssaker, og har bred kompetanse innen utlendingsretten. Advokat Vegard Bø Bahus har skrevet flere artikler innen dette fagområdet, og har skrevet bok om asylsøkeres rettssikkerhet. Han er medforfatter av en lærebok i utlendingsrett som ble utgitt i august 2016. Den har tittelen "Identitetsarbeid i utlendingsforvaltningen".

Vi har advokater og fullmektiger som snakker engelsk og tysk i tillegg til norsk. Dersom det er behov for konferanser på andre språk, kan vi bistå med å få gjennomført dette med hjelp av tolk. Utlendingsrett er for mange vanskelig å løse alene, og reglene er uoversiktlige og svært kompliserte. Våre advokater har bred erfaring med å utarbeide klager over avslag fra UDI, og følger opp din sak overfor Utlendingsnemnda (UNE). Dersom sakene din går helt til domstolene, bistår vi deg gjennom hele den rettslige prosessen.

Våre advokater er særlig opptatt av å være tilgjengelig for klienten i en uforutsigbar og uavklart livssituasjon. Ta kontakt med oss for en kostnadsfri og uforpliktende samtale om din sak.

bottom of page