top of page
Advokat Kai Mardon Fiskå - Advokatfirmet Fiskå

Kai Mardon Fiskå

ADVOKAT /  STAVANGER

Mobil: (+47) 46 68 84 00
E-post: kmf@advfiskaa.no

Med arbeidserfaring fra forsikringsselskap bistår Kai klienter i forsikringsoppgjør i forbindelse med yrkesskader, personskader, skade på eiendom mv.

Kai innehar inkassobevilling. Bevillingen sammenholdt med mange års erfaring fra arbeid hos namsmenn og lensmenn så har Kai spisskompetanse med effektuering av utleggsforretninger, utkastelser, tvangssalg og gjeldsordninger.

I sitt virke som advokat har han arbeidet mye seg erfaring med arbeidsrett. Kai er i dag medlem av et nasjonalt nettverk innen arbeidsrett.

Kai har hatt flere oppdrag som forsvarer i straffesaker og da særlig i forbindelse med økonomisk kriminalitet. 

Praksis: 

01.2017 – d.d. - Advokat i egen virksomhet, Stavanger
04.2010 – 12.2016 - Advokat, Advokatfirmaet Stenseth, Stavanger
08.2009 – 03.2010 - Advokatfullmektig, Advokatfirmaet Stenseth, Stavanger
01.2008 – 07.2009 - Førstekonsulent Namsfogden, Sandnes
01.2008 – 12.2008 - Advokatfullmektig, Advokatfirmaet Bahus, Kristiansand
01.2007 – 12.2008 - Førstekonsulent Namsfogden i Sandnes
01.2002 – 12.2006 - Førstekonsulent Lensmannen i Sandnes
08.1995 – 12.2002 - Lensmannsbetjent/Namsfullmektig lensmannen i Sandnes
10.1988 – 02.1993 - Gjensidige forsikring, Oslo
08.1987 – 05.1988 - Namsfullmektig Byfogden i Oslo

Utdannelse:

06.2005 Cand.Jur Universitet i Bergen
05.1989 Forsikringsakademiet i Oslo

bottom of page