top of page

Fikk omgjort hestehandel

En hesteeier fikk hevet kjøpet av skadet hest da hestens tilstand var vesentlig dårligere enn man kunne regne med selv om hesten var i lavere prisklasse og hadde en nokså høy alder. Hesten måtte avlives av dyrevelferdsmessige hensyn på grunn av skaden den hadde fra før den ble solgt. Selger visste ikke om skaden og hadde gitt alle opplysninger vedkommende hadde om hesten, men hevingskravet ble tatt til følge likevel.

Advokat Vegard Bø Bahus representerte den uheldige kjøperen av hesten som også fikk medhold i kravet sitt om dekning av sakskostnader. Dommen fra tingretten er nå rettskraftig.Comments


bottom of page