top of page
Advokatfullmektig Thomas Nøkling Fiskå - Advokatfirmaet Fiskå

Thomas Nøkling Fiskå

ADVOKAT /  STAVANGER

Mobil: (+47) 91 90 37 87
E-post: tnf@advfiskaa.no

Thomas har master i rettsvitenskap fra Universitetet i Tromsø i 2017. Høsten 2016 studerte han olje- og gassrett ved Swansea University i Wales. 

Tidligere har Thomas studert pedagogiske grunnlagsproblemer. Dette ønsker han å dra nytte av i juridisk rådgivning ved å kunne fremstille juridiske emner på en enkel og forståelig måte. 

Thomas liker å fremforhandle avtaler både for private og næringslivet for så å ivareta klientenes interesser. Med sin utdannelse fra Wales har Thomas også evnen til å uttrykke seg juridisk også på engelsk. 

Gjennom sitt arbeide i Kriminalomsorgen har Thomas fått interesse for strafferett og straffegjennomføringsrett. 

Utdannelse: 

V 2017 Master i rettsvitenskap, Universitetet i Tromsø
H 2016 Master og Laws (LL.M) in Oil and Gas Law at Swansea University, Wales UK
V 2011 Pedagogiske grunnlagsproblemer, Norsk Lærerakademi, Bergen


Praksis: 

 

02.2019 - d.d              - Advokat, Advokatfirmaet Fiskå, Stavanger

02.2017 - 01.2019 - Advokatfullmektig, Advokatfirmaet Fiskå, Stavanger

01.2017 - 01.2017 - Fast praktikant, Advokatfirmaet Fiskå, Stavanger
08.2016 - 12.2016 - Fast praktikant, Advokat Heidi W. Ludvigsen, Egersund
07.2014 - 07.2016 - Fast praktikant, Advokatfirmaet Stenseth, Stavanger
11.2015 – 12.2015 - Utplassering praksis UIT, Advokatfirmaet Kluge, Stavanger
08.2014 – 09.2014 - Praktikant, Advokatene Gjellesvik, Tendenes og Langeland, Stavanger
11.2013 – 01.2015 - Ekstrabetjent, Kriminalomsorgen Tromsø fengsel
2012 – 2015                - Ekstrabetjent, Kriminalomsorgen Stavanger fengsel (sesong)

bottom of page