top of page

Emelie Christophersen

ADVOKATFULLMEKTIG /  KRISTIANSAND

Telefon: (+47) 38 02 11 11
Mobil: (+47) 480 66 011
E-post: emelie@bahus.no

Fødselsår: 1998
Juridisk embetseksamen: 2023

Advokatfullmektig Emelie Christophersen vil bistå klienter innenfor det aller meste av firmaets fagområder, med særlig hovedvekt på arve- og familierett, erstatning, og avtale- og kontraktsrett. Under studiet hadde hun politi- og påtalerett som fordypningsfag ved Universitetet i Bergen.

 

Christophersen skrev masteroppgave innen strafferett med tittelen «Rettsstridsreservasjonen og legalitetsprinsippet. En analyse av rettsstridsbegrepet i norsk strafferett, med særlig fokus på forholdet til legalitetsprinsippet.».

 

Kortfattet CV:

2018 – 2023 Mastergrad i rettsvitenskap ved Universitetet i Bergen

2022 – 2023 Advokatsekretær hos Advokatfellesskapet AS

2023 – d.d.   Advokatfullmektig hos Advokatfirmaet Bahus AS

bottom of page