top of page

Ny bok om menneskerettigheter i helse- og omsorgstjenesten

Juridisk rådgiver og førsteamanuensis Marianne K. Bahus har sammen med professor Henriette Sinding Aasen har nylig utgitt en bok på Universitetsforlaget om menneskerettighetenes stilling i helse- og omsorgstjenesten. En rekke forfattere bidrar med kapitler fra ulike områder: Marianne K. Bahus drøfter i et kapittel beslutningskompetanse og barnets beste-vurderinger ved liv/død-avgjørelser, og advokat Vegard Bø Bahus redegjør i et annet kapittel for adgangen til tvungent psykisk helsevern når pasienten er samtykkekompetent, men til fare for eget liv.

Comments


bottom of page