top of page

Sauebonde frifunnet for vanrøkt

En sauebonde som var tiltalt for ikke å ha sørget for veterinærtilsyn av sau ble nylig frifunnet av tingretten. Dommen er nå rettskraftig. Advokat Vegard Bø Bahus som representerte sauebonden, påpekte i hovedforhandlingen at Mattilsynet som hadde anmeldt sauebonden, avslørte urovekkende mangel på kunnskap om sauehold. Saken er omhandlet i Nationen: Fikk spise bevis i straffesak, må kjempe for saueholdet sitt - Nationen.Comments


bottom of page