top of page

Vegard Bø Bahus - Karnov lovkommentarAdvokat Vegard Bø Bahus er engasjert av Karnov lovkommentar med ansvar for dyrehelsepersonelloven. Ulike rettsspørsmål knyttet til veterinærers og annet dyrehelsepersonells yrkesutøvelse er i skjæringspunktet mellom dyrevelferdsrett og helserett. Bahus har med sin erfaring særlig kompetanse innenfor dette fagfeltet.
Comments


bottom of page