Universitetslektor i forvaltningsrett

Advokat Vegard Bø Bahus har forlenget sin 20 %-stilling som universitetslektor i forvaltningsrett ved Universitetet i Stavanger til 2024. Han vil blant annet undervise tollstudentene i forvaltningsrettslige emner.