Ny bok om juristetikk

Marianne K. Bahus har gitt ut bok om juristetikk. I de forskjellige juristrollene oppstår ofte krevende etiske utfordringer. Hvordan den enkelte jurist i sin profesjonelle rolle håndterer disse problemstillingene kan har betydning for den enkeltes rettssikkerhet. Advokatrollen og advokaters rollemoral behandles i et eget kapittel. Begrepene integritet og kognitiv dissonans forklares. Forskningsstudier om hva som får oss til å underordne oss andre og hva som får oss til å velge et handlingsalternativ fremfor et annet blir presentert.


Marianne K. Bahus arbeider som førsteamanuensis ved Universitetet i Agder og er tilknyttet Advokatfirmaet Bahus AS som rådgiver. Hun har i en årrekke hatt særlig interesse for profesjonsetikk for jurister og har tidligere undervist i etikk ved Universitetet i Oslo.KONTAKT

Besøksadresse:
Henrik Wergelands gt. 11, 3. etg.
4612 Kristiansand

Postadresse:
Postboks 533
4665 Kristiansand

E-post: post@bahus.no
Telefon: 38 02 11 11
Telefax: 38 02 11 88

FAGOMRÅDER

SNARVEIER

FB.png
IN.png

 © 2018 Advokatfimaet Bahus AS | Alle rettigheter forbeholdt | Personvernerklæring

Advokatfirmaet Fiskå