top of page

Korona-pandemien og Advokatfirmaet Bahus AS

Våre advokater vil bidra i smitteverndugnaden i tråd med nasjonale retningslinjer. Vi vil unngå fysiske møter, men fortsatt være tilgjengelige på telefon, nettbaserte møter og via digitale medier. Vårt kontor vil ikke være åpent på normalt vis, men vi vil fortsatt ivareta sakene for våre klienter.


Selv om de fleste rettsmøter er utsatt og domstolene og offentlige kontorer har redusert sine tjenestetilbud er det viktig å være klar over at søkmåls- og tilsvarsfrister, foreldelses- og reklamasjonsfrister, anke- og klagefrister løper som normalt. Selv om korona-pandemien har stor innvirkning på vår hverdag er vi fortsatt forpliktet til å betale husleie, renter og avdrag og følge opp inngåtte kontrakter såfremt ikke offentlige påbud medfører noe annet.


Våre advokater er parate til å bistå klienter som blir berørt av situasjonen selv om vi ikke lenger har åpen dør til kontoret vårt. Dersom du har spørsmål i forhold til hvordan du skal håndtere situasjonen enten du er arbeidsgiver eller ansatt, kjøper eller selger, utleier eller leietaker eller på annen måte berørt av situasjonen, er du velkommen til å ta kontakt.

Benytt gjerne vårt kontaktskjema.


Comentários


bottom of page