top of page

Forslag til ny arvelov - viktige endringer

Oppdatert: 27. mar. 2019


Det er foreslått ny arvelov (Prop. 107 L (2017-2018) Lov om arv og dødsboskifte) som ventelig vil bli behandlet av Stortinget i løpet av 2019. Den vil være mer moderne og tilpasset dagens samfunn enn den forrige fra 1972, og det gjøres noen viktige endringer i reglene:


Pliktdelsarven for livsarvingene - altså det man ikke kan testamentere bort - var i det opprinnelige lovforslaget foreslått økt fra en million kroner som det er i dag, til 25 ganger folketrygdens grunnbeløp - altså ca. 2,4 millioner kroner til hvert av barna, hvis boet er stort nok. Nå har imidlertid Regjeringen kommet frem til at beløpet skal settes til 15 ganger folketrygdens grunnbeløp (15 G) - som i dag utgjør ca. 1,5 millioner kroner.


Videre vil det bli romsligere adgang til å testamentere bort eiendeler selv om verdien av eiendelen overstiger hva arvingen har rett til å motta. Han eller henne vil da måtte betale det overskytende til de andre arvingene.


For å gjøre regelverket mer oversiktlig skal også dagens regler om skiftebehandlingen i skifteloven overføres til den nye arveloven når det gjelder dødsboskiftet, og til ekteskapsloven når det gjelder felleseieskiftet etter det nye forslaget.


Dersom du har spørsmål om det som er nevnt her, eller lurer på noe annet i forbindelse med forslaget til ny arvelov, er du velkommen innom vårt kontor for en uforpliktende samtale.

Våre advokater kan også bistå i øvrige arve- eller ekteskapsrettslige spørsmål, eller hjelpe til med å opprette eller endre et testament.
Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page