top of page

Dobbelt statsborgerskap blir tillatt i Norge

Oppdatert: 29. mar. 2019


Stortinget vedtok 6. desember 2018 at det i fremtiden skal bli tillatt med dobbelt statsborgerskap for nordmenn. Det er ikke klart når lovendringen trer i kraft, så foreløpig vil regelen om ett statsborgerskap fortsatt være gjeldende. Det er ventet at endringen kan tre i kraft i løpet av 2019 eller 2020.


Det vil innebære at man ikke lenger trenger å løses fra sitt tidligere statsborgerskap når man får innvilget norsk statsborgerskap. Det vil også innebære at nordmenn som eksempelvis var født i USA av norske foreldre og som derved hadde dobbelt statsborgerskap, og som tidligere måtte velge mellom norsk og amerikansk statsborgerskap når de ble myndige, kan beholde sitt amerikanske statsborgerskap og fortsatt være norsk. Det vil også være adgang for de som tidligere har mistet sitt norske statsborgerskap på grunn av regelen om ett statsborgerskap, til å søke om gjenerverv av sitt norske statsborgerskap.


Et spørsmål som ikke klart fremgår av vedtaket fra Stortinget er om lovendringen også åpner opp for å kunne ha tre eller flere statsborgerskap samtidig. Det finnes tilfeller der personer har doble statsborgerskap fra før når de søker om norsk statsborgerskap. Eksempelvis har en del personer fra det tidligere Jugoslavia statsborgerskap både i Kosovo og Serbia. Når den nye loven trer i kraft er det intet i veien for å være norsk statsborger samtidig som man har to eller flere statsborgerskap fra før.
Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page