Vegard Bø Bahus - engasjement som universitetslektor

Advokat Vegard Bø Bahus er engasjert som universitetslektor ved Universitetet i Agder ved fakultet for helse- og idrettsvitenskap. Engasjementet er på deltid ved siden av hans advokatstilling.


Han underviser i helserett for vernepleiestudenter og for masterstudenter innen psykososial arbeid med barn og unge.