Vegard Bø Bahus - engasjement som universitetslektor

Advokat Vegard Bø Bahus er engasjert som universitetslektor ved Universitetet i Agder ved fakultet for helse- og idrettsvitenskap. Engasjementet er på deltid ved siden av hans advokatstilling.


Han underviser i helserett for vernepleiestudenter og for masterstudenter innen psykososial arbeid med barn og unge.KONTAKT

Besøksadresse:
Henrik Wergelands gt. 11, 3. etg.
4612 Kristiansand

Postadresse:
Postboks 533
4665 Kristiansand

E-post: post@bahus.no
Telefon: 38 02 11 11
Telefax: 38 02 11 88

FAGOMRÅDER

SNARVEIER

FB.png
IN.png

 © 2018 Advokatfimaet Bahus AS | Alle rettigheter forbeholdt | Personvernerklæring

Advokatfirmaet Fiskå