top of page

Oslo Economics - evaluering av praktikantordningen

Advokat Vegard Bø Bahus skal bistå konsulentfirmaet Oslo Economics i å evaluere praktikantordningen for utlendinger på oppdrag fra Arbeids- og sosialdepartementet. Formålet med utredningen er å vurdere om dagens regelverk for praktikanter fra land utenfor EØS er hensiktsmessig for næringslivet og eventuelt foreslå endringer. For mer lesning se Oslo Economics skal evaluere praktikantordningen - Oslo Economics.Commentaires


bottom of page