top of page

Frifunnet i sak om kutting av trær

Advokatfullmektig Runar Glad Bäckstrøm bistod en klient i forbindelse med at en nabo hadde rettet et erstatningskrav mot han. Dette for skade på noen trær på naboens eiendom.


Naboen beskyldte klient for å ha kuttet ned flere trær på naboeiendommens tilhørende skogteig. Dette motsatte klient seg. Naboen reiste sak for forliksrådet og krevde hele kr. 245.347,- i erstatning for skadene, og fikk i det vesentlige også medhold i forliksrådet.


Klient tok deretter kontakt med Advokatfirmaet Bahus, og ba om bistand til å ta saken til tingretten. På vegne av klient tok advokatfullmektig Runar Glad Bäckstrøm ut stevning med krav om at klient ble frikjent for erstatningskravet. Tingretten kom til at toppkuttingen ikke representerte noen negativ betydning for omgivelsene, og fant at det ikke var rimelig og fornuftig å igangsette gjenopprettingstiltak.


Naboen anket deretter saken til lagmannsretten, men anken ble nektet fremmet, og tingrettens dom ble rettskraftig. Klient vant således saken fullt ut.


Dersom du har fått et erstatningskrav mot deg, eller ønsker å kreve erstatning for skade du har blitt påført med bakgrunn i kutting av trær – ta gjerne kontakt med oss for en uforpliktende prat om din sak.


Bilde hentet fra www.norsk-trefelling.no


Commentaires


bottom of page