top of page

Brudd på promillereglene til sjøs gir automatisk tap av føreretten

Høyesterett har den 25. juni i år avsagt en dom som har betydning for konsekvensene av for høy promille under båtkjøring i sommer. Høyesterett kom enstemmig frem til at når en fører av fritidsbåt straffes for brudd på småbåtloven § 33 om føring av båt med promille over 0,8 - som er promillegrensen til sjøs - så skal det samtidig besluttes som den klare hovedregel tap av føreretten av fritidsbåt i minst ett år, jf. småbåtloven § 28 a (1) første punktum.


Bakgrunnen for saken var en hendelse fra båthavnen i Arendal i fjor sommer, da en 32 år gammel mann kjørte en 16-fots fritidsbåt med en promille på 1,0. Saken havnet i domstolene da mannen ikke godtok forbudet mot at han kunne kjøre båt i ett år fremover. Mannen aksepterte kun boten på kr. 6.000. Men nå har altså Høyesterett kommet til at det også skal besluttes tap av føreretten, og retten bemerket i tillegg at det heller ikke skal foretas noen nærmere individuell vurdering av omstendighetene i den enkelte sak.


I saken fra Arendal viste Aust-Agder tingrett til at det ikke oppsto noen faresituasjoner under kjøringen, utover den risikoen båtkjøring i påvirket tilstand innebærer i seg selv. Det endelige resultatet etter promillekjøringen ble likevel tap av føreretten i ett år – og dette vil etter dommen fra Høyesterett også gjelde for alle andre som bryter promillereglene til sjøs.
Comments


bottom of page