KONTAKT

Besøksadresse:
Henrik Wergelands gt. 11, 3. etg.
4612 Kristiansand

Postadresse:
Postboks 533
4665 Kristiansand

E-post: post@bahus.no
Telefon: 38 02 11 11
Telefax: 38 02 11 88

FAGOMRÅDER

SNARVEIER

FB.png
IN.png

 © 2018 Advokatfimaet Bahus AS | Alle rettigheter forbeholdt | Personvernerklæring

Espen Fiskå Saanum

ADVOKAT /  KRISTIANSAND

Telefon: (+47) 38 02 11 11

Mobil: (+47) 95 09 22 61

E-post: espen@bahus.no

Fødselsår: 1990
Juridisk embetseksamen: 2017

Advokatbevilling: 2019

Advokat Espen Fiskå Saanum bistår klienter forholdsvis bredt innenfor firmaets fagområder, med hovedvekt på kontraktsrettslige problemstillinger, erstatningsrett, og familie- og arverett, herunder barnefordeling- og barnevernssaker. Høsten 2015 utvekslet han et semesteret til Sydney Law School, og studerte blant annet internasjonale spørsmål innen avtale- og kontraktsretten. I mai 2017 ved Universitetet i Oslo fullførte han sin masteroppgave om innsidehandel «Verdipapirhandelloven § 3-2 annet ledd – Hvor presise må opplysningene være?»

Kortfattet CV:
2016   Juridisk praktikant, Advokatfirmaet Holmen & Co. DA

2017 – 2019   Advokatfullmektig, Advokatfirmaet Bahus AS

2019 – d.d.   Advokat, Advokatfirmaet Bahus AS

Verv / styreverv mv.:

2019 – d.d.   Styremedlem i Yngre Advokater (YA) Vest-Agder Krets

Advokatfirmaet Fiskå