Espen Fiskå Saanum

ADVOKAT /  KRISTIANSAND

Telefon: (+47) 38 02 11 11

Mobil: (+47) 95 09 22 61

E-post: espen@bahus.no

Fødselsår: 1990
Juridisk embetseksamen: 2017

Advokatbevilling: 2019

Advokat Espen Fiskå Saanum bistår klienter innenfor alle firmaets fagområder med hovedvekt på avtale- og kontraktsrett, arbeidsrett, erstatning og personskader, og familie- og arverettslige problemstillinger.
H
østen 2015 utvekslet han et semesteret til Sydney Law School, og studerte blant annet internasjonale spørsmål innen avtale- og kontraktsretten. I mai 2017 ved Universitetet i Oslo fullførte han sin masteroppgave om innsidehandel «Verdipapirhandelloven § 3-2 annet ledd – Hvor presise må opplysningene være?»

 

I jobben min som advokat er jeg opptatt av grundighet, effektivitet, og jeg ønsker alltid å være tilgjengelig for mine klienter når de har behov for hjelp og juridisk bistand. Jeg kan alltid kontaktes på mobil 95092261 eller på e-post espen@bahus.no.

Kortfattet CV:
2016   Juridisk praktikant, Advokatfirmaet Holmen & Co. DA

2017 – 2019   Advokatfullmektig, Advokatfirmaet Bahus AS

2019 – d.d.   Advokat, Advokatfirmaet Bahus AS

Verv / styreverv mv.:

2019 – d.d.   Styremedlem i Yngre Advokater (YA) Vest-Agder Krets

KONTAKT

Besøksadresse:
Henrik Wergelands gt. 11, 3. etg.
4612 Kristiansand

Postadresse:
Postboks 533
4665 Kristiansand

E-post: post@bahus.no
Telefon: 38 02 11 11
Telefax: 38 02 11 88

FAGOMRÅDER

SNARVEIER

FB.png
IN.png

 © 2018 Advokatfimaet Bahus AS | Alle rettigheter forbeholdt | Personvernerklæring

Advokatfirmaet Fiskå